In-Memory Computing Agenda Day 2

Edward 5-7
Albert 2-3
Edward 1-4

9:30 to 9:40

Terry Erisman
GridGain
Victoria 1-2

9:40 to 10:00

Alex McDonald
SNIA Europe
Victoria 1-2

10:05 to 10:30

Chris Jenkins , William Bain , Nikita Ivanov , Terry Erisman
GridGain
Victoria 1-2

10:30 to 11:00

GridGain

11:55 to 12:45

Courtney Robinson
Hypi
Edward 5-7
Per Minborg
Speedment AB
Edward 1-4

12:45 to 13:45

GridGain

14:40 to 15:30

Alexey Bednov , Fedor Loginov
Teradata
Edward 5-7

15:30 to 16:00

GridGain

16:00 to 16:50

Javi Carretero
TrendMiner
Edward 5-7
Sujoy Acharya , Robert Stephens
Cerner
Edward 1-4

17:00 to 18:30